Palkkahallinnon perinteitä ja uusia tuulia

19.12.2014

Maanantaina sain taas osallistua kerran vuodessa järjestettävään TAL Palkkahallinnon ajankohtaispäivään joka ei koskaan petä. Joka kerta kotiin viemisinä on hengen vahvistusta siitä että tämän osasin ja olen oikealla alalla mutta samalla myös uusia ajatuksia ja tulevia muutoksia, jotka pitävät mielen virkeänä. 

Verohallinto
Verohallinnon Tomi Peltomäki puhui ansiokkaasti osittain juuri niistä tutuista joka vuodenvaihteessa muuttuvista tärkeistä prosenteista ja hienosäädöistä. Ensi vuonna muuttuu asuntoedun laskenta vähän isommin kun verotusarvo lasketaankin puhtaasti paikkakunnan ja neliöiden mukaan peruskorjauksista välittämättä. Tämäkin oli hyvä kuulla selkeästi selvitettynä ja huumorilla höystettynä, nyt sen muistaa varmasti eikä ihmettele uutta verotusarvotaulukkoa asiakastiedotetta laadittaessa. Tomi käsitteli myös ikuisuuskysymystä palkkaa vai työkorvausta. Esitys oli hyvä vaikka asiasta olenkin monissa kohdin puhtaasti eri mieltä. Mutta Veron kanta perustuu lakiin, se ei ole Tomin keksintö :) 

Kela
Kelan luennoitsijat Ville Kokkonen ja Päivi Hyvärinen avasivat paitsi vähän harvinaisempaa osakuntoutusrahakysymystä ja Kelan asiointipalvelun muutoksia myös tulevia tuulia sähköisen lääkärintodistuksen osalta. Tätä sähköistä todistusta pilotoidaan jo osassa Suomea, mikä oli ainakin itselleni positiivinen yllätys. Tähän liittyen Kelan Oma kanta - palvelu on ehdottomasti tutustumisen arvoinen ihan jokaiselle. Sieltä löytyvät niin reseptit, lääkärissä käynnit kuin sairaustodistukset, rokotukset ja muut terveystiedot. Sähköiset palvelut ovat tervetulleita turhaa paperityötä helpottamaan. Sähköiset lääkärintodistukset helpottavat työtä jo nyt heti kun ne saadaan koko maahan, mutta myöhemmin muiden järjestelmien kehityttyä vielä enemmän. Kelan luennoitsijat olivat molemmat selkeäsanaisia ihmisiä joita oli ilo kuunnella, heiltä voi kysyä mitä aiheesta mieleen juolahti ja saimme vastaukset selkeästi. Yhtenä tärkeänä monelta pimennossa olevana asiana on sairasloman alkaminen ja Kelan korvaus. Jos työntekijä on työnantajan luvalla ilman mitään todistusta tai sairaanhoitajan todistuksella ensin pois kolme päivää ja tästä jatkona lääkärin todistuksella pidemmän ajan, alkaa omavastuun laskenta poissaolon alusta, ei lääkärintodistuksen päivämäärästä.

Kansallinen tulorekisteri ja sanastotyö
Suomen Taloushallintoliitto TAL oli vahvasti luomassa Suomeen yhtenäistä raportointikoodistoa kirjanpitoon raportoinnin helpottamiseksi ja sähköistämiseksi. Sen työn innoittamana ymmärrettiin että palkkahallinnon puolella yhtenäistämistyö olisi vielä tärkeämpää. Lähdettiinkin yhdessä Raportointikoodistotyöstä tuttujen yhteistyötahojen kanssa kartoittamaan vastaanottajatahojen tiedonsaantitarpeita. Sain itse olla mukana tässä työssä kun kävimme kertomassa tätä ilosanomaa, joka silloin tuntui olevan vielä vain unelmaa jota kohden optimistisesti pyrimme. Kartoitustyössä jokainen palkkahallinnon tietoja vastaanottava taho teki myös omalta osaltaan ison työn kun he merkitsivät tauluun mitä tietoa he tarvitsevat ja millä tasolla. Kiitos siitä kuuluu heille kaikille. Sen jälkeen työ on pitkälti edennyt monitahoisesti monessa eri työryhmässä joista jokainen on tehnyt tärkeää työtä ja joista jokaisen työ on tukenut yhteistä päämäärää. Nyt ollaan niin pitkällä että Palkkakoodisto pohjanaan Suomeen syntyy Kansallinen tulorekisteri jonka varsinainen käyttö alkaa 1.1.2019. Tämä on todella tervetullut palkkahallinnon turhia rutiineja poistamaan. Kuka kaipaisi tammikuun vuosi-ilmoitusrumbaa jos voi saman ajan käyttää niihin töihin joissa voi käyttää asiakkaan hyväksi sitä laajaa ammattitaitoa jota meidän tilitoimistojemme palkkahallinnon asiantuntijoillamme on.

Omana työnään, mutta kiinteästi tähän liittyen, tai sanotaanko vahvasti tätä tukien, toimii ns. sanastotyöryhmä. Sen tehtävä on määritellä palkkahallinnon sanasto niin että yksi ja sama sana tarkoittaa joka yhteydessä samaa asiaa. Loistavasti tätä tarvetta kuvaa Vuokon käyttämä esimerkki sanasta "työmatka" Nythän työmatka on se kun ihminen menee aamulla kotoa töihin. Mutta työmatka on myös se kun hän lähtee työpaikaltaan käymään asiakkaalla. Miten voimme yhtenäistää käytänteitä ja korvauksia jos sama sana tarkoittaa kahta näin erilaista asiaa? Emme voikaan. Siksi tulevaisuudessa meillä on edelleen työmatka kun kotoa mennään töihin, mutta työntekemismatka kun työpäivän aikana käydään jossakin. Näitä työryhmän ansiokkaan työn tuloksia saamme kuulla varmasti lisää eri tilanteissa ja uskon tämän työn lopputuloksen palvelevan ihan jokaista palkkahallinnon parissa työskentelevää. Suvi Rantala ja Vuokko Mäkinen edustavat Taloushallintoliittoa vankalla ammattitaidolla ja innovatiivisin ajatuksin.
Heidät molemmat tuntien voin vain todeta että siinä ovat ihmiset paikallaan juuri tähän työhön.

Tulevaisuuden palkkahallinto voi keskittyä oikeasti olennaiseen ja turha rutiinien pyörittely jää pois. 

Vuokko Mäkinen kertoi selkeästi ja tulevaisuuden uskoa luoden meille kurssilaisille näistä meneillään olevista projekteista ja niiden aikatauluista. Vihdoinkin valoa on sen tunnelin päässä: Tulevaisuuden palkkahallinto voi keskittyä oikeasti olennaiseen ja turha rutiinien pyörittely jää pois. Tämä yhdessä täysin sähköisen ilmoittamisen kanssa tulee johtamaan myös siihen että ns. harrastelijoina palkkahallintoa hoitavat henkilöt ja tahot tulevat karsiutumaan pois näistä tehtävistä mikä on hyväksi palkansaajille ja koko alalle ja sen kehittymiselle. Palkkahallinto kun aikuisten oikeasti on ammattilaisten työtä. 

Palkat palveluna
Luentonsa lopuksi Vuokko aiheellisesti muistutti siitä, miten meidän, jotka palveluja hinnoittelemme, tulee muistaa että hinnoittelemme asiantuntijapalvelua. Koko laaja ammattilaisen tietotaito ei voi, eikä missään tapauksessa saa, olla asiakkaan saatavissa rutiinityön hinnalla. Koko palkkahallinnon palvelu tulee muutamassa vuodessa muuttumaan entistä enemmän ammattilaisen työksi ja se on otettava hinnoittelussa huomion nyt viimeistään jos se on vielä jäänyt huomiotta. Tulevaisuudessa painopiste on siinä mitä me osaamme joten palvelut on hinnoiteltava niin että ammattilaistemme taitoja on mahdollista ylläpitää jatkuvalla kouluttautumisella ja niin että samalla ylläpidämme heidän ammattiylpeyttään kun emme myy näiden huikeiden ihmisten taitoa ja tietoa alennusmyynnissä. Palkkahallinnon ammattilaisen työ on vaativaa ja eikä sitä koskaan voi arvostaa liikaa. Uskon että viimeistään vuonna 2019 se saa ansaitsemansa arvostuksen mikä tekee minut iloiseksi niiden lukemattomien palkkahallinnon ammattilaisten puolesta jotka tunnen ja myös niiden joita en tunne. He tekevät arvokasta työtä, oikein ja ajallaan. Arvostakaamme heitä ja hinnoitelkaamme heidän työpanoksensa sille kuuluvalla arvolla. 

Palkkahallintoterveisin
Riikka