Tilitoimisto Finansia Ky:n rekisteriseloste 

1. Rekisterinpitäjä
Tilitoimisto Finansia Ky
Aputoiminimet Finansia Koulutus ja Taloushallinnon asiantuntija Riikka Lehtinen
Rautatienkatu 3 c 14
26100 RAUMA
02 -823 6999

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Riikka Lehtinen
Rautatienkatu 3 c 14
26100 RAUMA
puh. 02-823 6999
Riikka@riikkalehtinen.fi

3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään niiden koulutus-, verotus-, talous- ja palkkahallinnon asioiden hoitamiseksi jotka on sovittu Finansian hoidettavaksi. Lisäksi tietoja käytetään Rahanpesulain vaatimusten täyttämiseen sekä yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa.

5.Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää kaikki ne tiedot jotka tarvitaan sujuvaan asiakaspalveluun ja asiakkaiden asioiden hyvään hoitamiseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan asiakkaalta itseltään tai joltakin sen sidosryhmään kuuluvalta. (verottaja, kela, pankki tms.)

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja luovutetaan viranomaisille ja muille joilla on lakisääteinen oikeus saada ne. Lisäksi tietoja luovutetaan rekisteröidyn pyynnöstä hänen nimeämälleen taholle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei rekisteröity tätä itse pyydä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisesti tallennetut tiedot:
Henkilötietoja sisältävien tietojen käsittely on mahdollista vain henkilöille, joiden tehtäviin se kuuluu. Rekisterin käyttöön oikeutetulla käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään pilvipalveluun ja/tai tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 - 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Tarkastuspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteeseen: Riikka Lehtinen, Tilitoimisto Finansia Ky, Rautatienkatu 3 c 14, 26100 RAUMA

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Oikaisupyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteeseen: Riikka Lehtinen, Tilitoimisto Finansia Ky, Rautatienkatu 3 c 14, 26100 RAUMA tekstisi tähän...