Näkökulmia taloushallintoon

Tältä sivulta löydät kirjoituksiani jotka ovat suunnattuja tilitoimistoille. Osa kirjoituksista sisältää tiukkaa asiaa alalle, joissakin taas käsittelen kevyemmin vaikkapa jonkin koulutustilaisuuden antia.

Sain ilon olla mukana, kun raumalainen optometristi Pekka Palmu puhui näkemisestä Taloushallintoliiton asiantuntijaverkoston, KLT ja PHT -klubin ensimmäisessä etäpuheenvuorossa. Olen jutellut paljon Pekan kanssa näkemisestä, mutta silti sain paljon uutta tietoa ja ajattelemisen aihetta. Jokaisen työnantajan tulisi kuulla tämä puheenvuoro. Miten...

Tämä kirjoitus syntyi siitä huolesta, jota tunnen tällä hetkellä. Suomessa on työelämässä ihmisiä, joilla ei ole mitään aktiivista aikuisen muistijälkeä 90-luvun lamasta. Ikävä kyllä näitä henkilöitä on myös sellaisissa tehtävissä yhteiskunnassa, joissa niillä muistoilla, tiedolla ja ymmärryksellä olisi juuri nyt elintärkeä merkitys. Miksi? Siksi...

Taloushallintoliitto tarkastaa säännöllisin väliajoin jäsentoimistojaan todetakseen auktorisoinnin ja jäsenyyden edellytysten edelleen olevan olemassa. Omassa toimistossani tarkastus pidettiin lokakuun lopussa. Tarkastus on muuttunut viime vuosina todella paljon, tarkastus tarjoaa tarkastettavalle toimistolle paljon muuta kuin tarkastuksen - miten...

Asiantuntijat ovat risteilleet jo pitkään, perinteisesti syyskuussa. Silloin laivalla on paljon Suomen parhaita talous- ja palkkahallinnon asiantuntijoita. Tällä kerralla risteily oli KLT puolella jo 19. PHT:llekin jo 6. Itse olen saanut ilon olla mukana jokaisella kerralla.
Vuosi 2020 onkin siis "juhlavuosi", 20 vuotta asiantuntijaristeilyjä.

Finagon perinteinen Tilitoimistopäivä järjestettiin tänä vuonna Messukeskuksessa vuosittain kasvaneen osallistujamäärän vuoksi. Tilaisuus on ollut vuosittain "loppuunmyyty" ja näin kävi tänäkin vuonna, vaikka tilaa oli huomattavasti enemmän. Suuri osallistujamäärä ei ole ihme, tilitoimistopäivien päivätilaisuus on maksuton ja se tarjoaa hyvää asiaa...

Taloushallintoliiton Kesäpäivät on tapahtuma, johon olen perinteisesti osallistunut jo vuodesta 1998 alkaen. Se oli vuosi jolloin tilitoimistoni täytti 10 vuotta, Taloushallintoliitto (silloinen Kirjanpitotoimistojen liitto) täytti 30 vuotta ja toimistoni pääsi tämän liiton jäseneksi. Ensimäiset Kesäpäiväni olivat siis juhlavat kun samalla...

Finago on jo pitkään järjestänyt keväällä ja syksyllä ison tilitoimistotapahtuman, mutta tänä vuonna käytäntöä muutettiin asiakkaiden pyynnöstä. Syksyn tapahtuma siirrettiin Messukeskukseen jotta mahdollisimman moni pääsisi mukaan, tapahtuma kun on joka vuosi ollut täynnä ja osa jäänyt "rannalle". Keväälle luotiin muutamalle paikkakunnalle...

Taloushallintoliiton Tilitoimistoristeily risteiltiin 16.5.-17.5.2019.
Se oli toinen laatuaan ja se toteutettiin Viking Gracella, Turku-Tukholma. Taloushallintoliiton paremmin tunnettu KLT/PHT -risteily on pitkät perinteet omaava Helsinki-Tukholma risteily, KLT -risteily on syksyllä jo 19.
Tilitoimistoristeily Turusta on koko tilitoimistoväen...