PHT -koulutus voi hyvin

11.09.2015

Olin Suomen Taloushallintoliiton hallituksen jäsen reilut kymmenen vuotta sitten, kun pohdimme, ettei palkanlaskijoille ole riittävästi kunnon koulutusta joka valmentaisi palkkahallintoon tilitoimistossa. Kun sitä ei löytynyt ja tarvetta tuntui olevan, päätti hallitus että Taloushallintoliitto järjestää sitä itse. Kurssi päätettiin rakentaa aivan alusta niin että sen rakenne ja sisältö vastaisi sitä tarvetta mikä tilitoimistoilla oli. 

PHT lähti liikkeelle tyhjästä

Valtavan työn silloin tekivät tilitoimistoammattilaiset Jaana Ikkala ja Tarja Lindroth sekä Taloushallintoliiton toimiston talous- ja palkkahallintoasioista vastaava henkilö Päivi Nuolioja

Kunnioitan tätä ryhmää ja heidän silloin antamaansa valtavaa panostusta kurssin luomiseksi. Itselläni oli silloin paljon erilaisia luottamustehtäviä, olin innokkaasti mennyt mukaan kaikkiin sellaisiin ryhmiin ja toimintaan joka Taloushallintoliiton piirissä palveli alan kehitystä ja tilitoimistojen henkilökunnan tai asiakkaiden asioiden ja osaamisen parantamista. Olen henkilökohtaisesti aina pitänyt taloushallintoa paljon helpompana kokonaisuutena hallita kuin palkkahallintoa. Muistan edelleen miten ajattelin, että oli upea juttu kun nämä osaavat ammattilaiset ottivat kopin kurssin synnyttämisestä. Itse koin tämän kurssin luomisen ja ylläpitäminen vaativan sellaista ammattitaitoa, ettei itselläni olisi tälle ryhmälle riittävästi annettavaa. 

Maailma on muuttunut kymmenessä vuodessa, niin myös toimintaympäristömme alalla on muuttunut ehkä vielä enemmän. Kun PHT (palkkahallinto tilitoimistossa) -kurssi alkoi, ajatuksena oli että kahdessa tai kolmessa vuodessa olemme kouluttaneet kaikki tilitoimistojen tämän tyyppistä koulutusta tarvitsevat palkanlaskijat. Kolmannen vuoden aikana alkoi alustavasti näkyä viitteitä siitä että kysyntää voisi olla jatkossakin. Mietimme kurssin järjestämistä vielä ehkä vuoden tauon jälkeen, ehkä joka toinen vuosi, koska kysyntää tuntui jonkin verran vielä olevan. Tässä kohdin yritykset kasvattivat palkkahallinnon ulkoistuksia ja tilitoimistot muutenkin heräsivät palkkahallinnon ammattilaistensa koulutuksen tärkeyteen. Varmasti myös päättyneiden kurssien osallistujien positiiviset kommentit lisäsivät kiinnostusta kurssia kohtaan.

Ei koskaan mukaan...

Vanha sanonta "Älä koskaan sano ei koskaan" tuli itselleni tutuksi tämän kurssin kohdalla. Olin ajatellut etten koskaan tule olemaan mukana tämän kurssin järjestelyissä. Pidin kurssia aivan liian tärkeänä ja omaa osaamistani palkkahallinnosta aivan liian suppeana, voidakseni olla tässä avuksi. Toisin kuitenkin kävi. Kurssi on vuoden mittainen ja se muodostuu sekä etätehtävistä, oppimispäiväkirjoista, lähiopintopäivistä, lopussa tehtävästä projektityöstä (ensin puhuimme Case -tehtävästä) sekä tentistä. Ensimmäiseen kurssiin omasta toimistostamme osallistui palkanlaskija ja sain konkreettisesti huomata miten tämä kurssi todella työllisti ihmistä etätehtävillä ja kurssin lopuksi tehtävällä case - tehtävällä. Kun sitten toinen vuosikurssi oli menossa, erinäisten sattumuksien kautta tieni vei juuri tämän projektityön tarkastajaksi ja palautteen antajaksi. Seuraavan vuoden tehtävä sitten olikin jo minun käsialaani. On mielenkiintoinen ja opettava tilanne kun huomaa ajatelleensa asian väärin jonka seurauksena on sitten tehnyt tehtävän väärin ja kun virhettä kasvattaa kopioinnin ja toisesta versiosta toiseen siirretyn Excel taulukon särkyneet kaavat ja edessäsi on reilut 40 asiansa osaavaa palkanlaskijaa, jotka odottavat oikeaa vastausta. Olen tottunut selviämään tilanteista ja selvisin toki siitäkin. Mutta oikea palkkahallinnon ammattilainen olisi selvinnyt paljon paremmin :) Tämä ei minun maailmaani "kaatanut" mutta se ei ole hyvä asia opiskelijoille eikä kurssia järjestävälle taholle. Tämän kurssin opiskelijat kun oikeasti ansaitsevat parasta.

Totuus kun on että oma osaamiseni on muussa kuin juuri siinä palkanlaskennan tiukassa substanssissa. Tiedän paljon menetelmistä ja niiden tehostamisesta järkevästi. Yksi tärkeä ajatukseni on erilaiset riskit ja niiden välttäminen tilitoimistossa, asiakaspalvelun ja - sitoutumisen jatkuva parantaminen, tilitoimiston palvelujen myyminen asiakkaalle niin että molemmat hyötyvät. Tilitoimistossa tulee huomata mikä on se mitä asiakas tarvitsee, sellaista tulee hänelle tarjota mutta hänelle ei tule "tuputtaa" sellaista jota hän ei tarvitse, vaikka se monelle muulle olisikin tarpeellista. Tätä osaamista olen nyt tuonut PHT - työhön ja palkkahallinnon ajatusmaailmaan Taloushallintoliitossa. Myös Projektityö, on muutettu vastaamaan sitä mitä nämä opiskelijat eniten tarvitsevat. Varmuutta vastaamiseen asiakkaan kysymyksiin, kuitenkin niin että huolehditaan vastuista eikä tilitoimistolle tule ikäviä yllätyksiä vastauksista. Palkkoja opiskelijat osaavat laskea loistavasti ja siihen he ovat saaneet lisää tietoa ja vahvistusta vuoden kestäneeltä kurssilta joten keskitymme projektityössä asiakaspalveluun ja yhteistyöhön asiakkaan kanssa, unohtamatta riskien tunnistamista ja välttämistä. Vuosi vuodelta opiskelijoiden tämä tiedot ja taidot paranevat, onkin ilo lukea aina vain paremmaksi käyviä vastauksia.

Oma osuuteni PHT10:n lopuksi
Oma osuuteni PHT10:n lopuksi

Myös PHT10 päättyi juhlallisesti kuten aina

PHT 10, eli kymmenes vuosikurssi sai kurssinsa valmiiksi elokuussa. Pidimme perinteisen Projektityön purkuluennon, jossa kerroin omat vastausehdotukseni ja avasin ajatuksia myös näihin kysymyksiin liittyvistä asioista tilitoimiston arjessa. Kuulimme myös Heikki Peltolan innostavan luennon, jota on aina ilo kuulla, vaikka olisi jo aikaisemmin kuullutkin :)

Seuraavana päivänä oli opiskelijoilla vielä tentti. Tentin jälkeen jaettiin todistukset, kukkia ja pieni lahja, otettiin yhteiskuva ja nautittiin Eteran loistavasta tarjoilusta. On mahtavaa olla mukana tässä, katsoa innokkaita opiskelijoita, lukea heidän vastauksiaan Projektityöhön ja tentin vastauksiin. Seuraavaksi itselläni onkin työn alla Työaikalain vastausten tarkastaminen, johon minulla onneksi on mallivastaus jonka on kirjoitanut tehtävät laatinut asiantuntija, Aluehallintoviraston tarkastaja Jukka Kurki.

Minulla on hyvä usko tämän tentin onnistumiseen kaikkien osalta, kun tarkastin projektityön vastaukset, ne olivat koko minun tekemäni tehtävien parhaat.

PHT10 kurssilaisten kahden viimeisen kurssipäivän ohjelma...
PHT10 kurssilaisten kahden viimeisen kurssipäivän ohjelma...

Todistusten jakamisen jälkeen otettiin ryhmäkuva kurssilaisista, kuvausta seuraa Taloushallintoliiton pj Vuokko Mäkinen joka piti puheen ennen todistusten jakamista 

Etera huolehti maukkaasta ja kauniista tarjoilusta
Etera huolehti maukkaasta ja kauniista tarjoilusta

Koska koulutuksen kehittäneet ihmiset olivat tämän alan rautaisia ammattialisia, he loivat pohjan ja rungon, joka on osoittautunut niin hyväksi, että koulutukselle on jatkuva kysyntä. 

Alalla menneitä muutoksia - uusia haasteita

Kun jo aikaisemmin totesin, alalla on tapahtunut paljon. Kymmenen vuotta sitten tilanne oli se että kun koulutimme noin 50 ihmistä vuodessa tässä vaativassa koulutuksessa, ajatuksena realistisesti oli se että kolmessa vuodessa kaikki innokkaimmat palkanlaskijat tilitoimistoissa olisi koulutettu. Ajatuksena se että tämän kolmen vuoden kuluttua voisimme parin vuoden välein saada sen verran opiskelijoita että kurssi kannattaa järjestää. Mutta sen kolmen vuoden aikana yritysten palkkahallinnon ulkoistaminen eteni niin huimaa vauhtia että palkanlaskijoiden määrä tilitoimistoissa lisääntyi. Ja heidän työtehtävänsä monipuolistuivat niin että juuri tätä PHT - koulutusta tarvittiin laajalti. Koko ala ammattimaistui. Tämä on alan ja sillä toimivien ihmisten kannalta aivan loistava asia.

Koska koulutuksen kehittäneet ihmiset olivat tämän alan rautaisia ammattialisia, he loivat pohjan ja rungon, joka on osoittautunut niin hyväksi, että koulutukselle on jatkuva kysyntä. Kun pohjatyö on tehty kunnolla ja jatkuvasti huolehditaan ammattitaitoisista kouluttajista, kurssi myös säilyy hyvänä ja opiskelijoilla on aidosti hyötyä siitä ajasta jonka he käyttävät opiskeluun. Siinä on ilo olla mukana.

Lisää muutoksia tulossa

Tulevaisuus tuo vielä suurempia muutoksia palkkahallintoon mitä tähän asti on nähty. Koko Suomea koskeva ansiorekisteri mukanaan tuomien muutosten kanssa tulee mullistamaan käytänteitä ja tapoja tehdä. Muutos tulee olemaan suuri juuri näiden käytännön tapojen muuttumisen vuoksi, mutta se tulee myös selkeyttämään asioita paljon ja jättämään turhia selvittelytöitä historiaan. Aluksi varmasti työmäärä tilitoimistoissa hetkellisesti kasvaa, mutta se on vain ohimenevä vaihe. Helpotusta tulee jo melko pian kun vuosi-ilmoitusten iso ja kiireellinen urakka jää taakse. Tässä toki piilee pieni ajatuksen aihe tilitoimiston johdolle, työn painopiste siirtyy tammikuulta joka kuukaudelle, se helpottaa kiireitä ja ylitöiden teettämistä vuoden alussa. Mutta samalla se luo tarpeen miettiä tilitoimiston hinnoittelua uudelleen. Samanaikaisesti kun pois jää vuosi-ilmoitusten laadinnan laskutus, pitää miettiä kuukauden palkanlaskennan veloitus uudelleen, sinne kun siirtyy osittain työtä joka ennen on tehty tammikuussa. Osa työstä poistuu kokonaan. Tilitoimiston johdon on mietittävä paitsi laskutuksen perusteet uudelleen, myös se, lähdetäänkö vapautuvalla ajalle saamaan uusia asiakkaita vai keskitytäänkö tarjoamaan syvällisempää, monipuolisempaa ja oma-aloitteisempaa neuvontaa nykyisille asiakkaille. Kysyntää ammattitaitoisille palkanlaskijoille riittää.

PHT11 alkoi innostuneesti

Kurssi todella tehtiin vain kahdeksi, kolmeksi vuodeksi, mutta maailma muuttui ja nyt aloitimme syyskuun alussa PHT11 - kurssin. Kurssille otettiin vajaa viisikymmentä opiskelijaa, kaikki hakijat eivät päässeet tälläkään kertaa mukaan, koska sekä tilat että muut järjestelyt rajoittavat opiskelijoiden määrää. Ensimmäinen kurssipäivä oli johdantoa opiskeluun ja aiheeseen. Sinikka Hiidenmaa piti ansiokkaan luennon, jota oli ilo kuunnella, vaikka olen jo sen muutaman kerran kuullutkin. :) Opiskelijat osallistuivat innokkaasti ja esittivät omia hyviä kommenttejaan.

Palkkahallinto on vaativa ala, tilitoimistossa sen vaativuus vain korostuu. Tulevaisuus todella tuo lisäksi merkittäviä muutoksia tämän alan käytännön työhön. Olikin taas kerran upea nähdä miten opiskelijat olivat innostuneita oppimaan uutta ja tutustumaan toisiinsa. Ilolla huomioin myös että edellisiin kursseihin verrattuna, useampi mieskin oli tullut mukaan. Ensi tuntumalta tämä porukka vaikutti innokkaalta ja oppimishaluiselta - meille tullee siis upea vuosi mielenkiintoisisten palkkahallinnon kuvioiden parissa. Odotan innolla. Olen etuoikeutettu kun saan olla tässä mukana.

Kiitos Taloushallintoliitolle!

Koulutusterveisin

Riikka