Talousrikos - mikä on uhrin oikeusturva

25.11.2017

Suomessa oikeuslaitos antaa nykyisin usein ns. arkijärjen vastaisia tuomioita, monesti me tavalliset ihmiset ihmettelemme sitä miten pienellä rangaistuksella voi päästä raiskauksesta, pahoinpitelystä, jopa taposta. Sanalla törkeä on eri merkitys oikeudenistunnoissa kuin ihmisten mielissä. Talousrikoksissa oikeus toimii usein kohtuullisen hyvin, ainakin paremmin kuin muissa rikoksissa. Johtuuko se siitä, että rikokset ovat helpommin osoitettavissa, raha voidaan laskea tosiin kuin inhimillinen kärsimys, en tiedä. Mutta useimmin rangaistus on paremmin suhteessa rikokseen ja rahallinen korvaus on helpompi laskea. 

Talousrikos

Kun nyt tässä kirjoituksessa puhun talousrikoksista, en missään kohdin tarkoita niitä tapauksia joissa yrittäjä joko huonon tuurin ja pieleen menneen kaupan tai luottotappioiden takia ajautuu konkurssiin ja saa osaamattomuuttaan niskaansa syytteen termillä "velallisen epärehellisyys" Tällä rikosnimikkeellä oikeudessa on monia joiden toimintaa tuo termi ihan oikein kuvaa, mutta myös paljon niitä jotka eivät tienneet tekevänsä rikosta nostaessaan huonosti menevästä yrityksestä itselleen ylisuurta palkkaa saadakseen maksettua velan jonka vakuutena on vanhempien asunto. Tai jotain muuta vastaavaa. Kun tässä kirjoituksessa puhun talousrikoksesta ja talousrikollisista, tarkoitan heitä jotka tietäen ovat rikoksensa tehneet.

Talousrikokset oikeudessa - tuomiot käytännössä

Oikeus toimii kohtuullisen hyvin talousrikoksissa, moni kuitenkin valittaa käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen ja koska talousrikollista ei katsota vaaralliseksi kenenkään henkeä kohtaan, he saavat yleensä odottaa vapaalla hovioikeuden käsittelyä siitäkin huolimatta, että käräjäoikeus olisi määrännyt ehdottoman vankeusrangaistuksen. Usein omaisuus on haettu takavarikkoon, joten pelko siitä, että henkilö karkaa, on niin poikkeuksellista, ettei siihen tarvitse normaalitilanteissa varautua. Silloin kun rikoksen taloudellisen menetyksen kärsinyt on yhteiskunta, tämä on kaikin puolin ymmärrettävä ja hyväksyttävä tapa toimia, vaikka toki silloinkin on mahdollista se, että kyseinen henkilö ehtii järjestellä asioitaan. Hyvin suunniteltu talousrikos on monesti tehty niin, etteivät kaikki sen tuotokset ole jäädytettävissä, osa tuloista on ns. piilossa.

Silloin kun rikoksen uhri on toinen yritys tai henkilö tai useampia, on näiden vaikea ymmärtää sitä, että jo tuomittu henkilö voi ulkoisesti katsottuna jatkaa elämäänsä kuten ennenkin. Monesti silloin ympäröivä yhteiskunta jo unohtaa tuomion ja koska tuomittu on monesti taitava manipuloija, voi käydä jopa niin että kuvitellaan ettei koko tuomiota ole olemassa ja toinen osapuoli olikin se, joka tässä syyllinen on, jos joku on. Monesti odotusaika hovioikeuteen voi olla vuosi tai jopa enemmän.

Rangaistuksen valvonnan vaikeus

Tuomioiden valvonta on muutoinkin vaikeaa, vankeusrangaistus on itsessään helppo, ihminen on vankilassa tai sitten ei ole. Mutta talousrikoksissa yksi rangaistuksen muoto on liiketoimintakielto. Moni ei ehkä pidä sitä vakavana tuomiona, jos ei ole asiaan perehtynyt. Sen kuitenkin pitäisi viestiä ympäröivään yhteiskuntaan, että jotain vakavaa on tehty. Liiketoimintakieltoa ei määrätä ihan vain huvin vuoksi. Laki sanoo asiasta:

Liiketoimintakiellon tarkoituksena on estää se, ettei kyseinen henkilö enää pysyisi jatkamaan toimintaansa samanlaisena. Liiketoimintakiellon pääsyy on nimenomaan suojella muita. 

Kuitenkin juuri tämän rangaistuksen valvonta on työlästä ja hankalaa. Liiketoimintakieltoa valvoo poliisi. Kuten kaikki tiedämme, poliisilla on vähän resursseja, joita koko ajan vähennetään entisestään samalla kun rikollisuus lisääntyy ja rikoksentekijöiden menettelyt kehittyvät monipuolisemmiksi. Valvonnan tulisi toimia näin: 

On kuitenkin ymmärrettävää, että näiden selvitysten pyytäminen ei ole niin aktiivista kuin sen tulisi olla, jotta kaikki liiketoimintakieltoaan rikkovat saataisiin kiinni ja rangaistuksen noudattaminen lain mukaisesti kuntoon. Ongelma kun ei ole vain selvityksen pyytäminen, vaan myös selvitysten ymmärtäminen. Poliisilla jonka pääasialliset tehtävät ja ammattitaito ovat muualla. On vaikeaa tietää, milloin määräystä on rikottu, kun sen ymmärtäminen voi joskus olla asiaan perehtyneeltäkin vaikeaa. Rangaistushan menee näin: 

Kokemuksia liiketoimintakiellosta

Itselläni on kaksi omakohtaista kokemusta siitä, miten ihmisillä on keinonsa tämän kiertämiseen. Ensimmäisessä tapauksessa ymmärsin vasta ajan kuluttua mistä oli kysymys, toinen on tuoreempi tapaus. En kirjoita ensimmäisestä, koska vaikka siitä milloin itse olin asian kanssa tekemisissä, on jo aikaa, hän on onnistunut menettelemään asian kanssa niin että tapaus on vasta nyt menossa oikeuteen. En ole ollut asian kanssa tekemisissä vuosiin, mutta löysin itseni eräänä päivänä antamassa todistajan lausuntoa poliisilaitoksella. Asia on siis täysin kesken, joten se siitä. Siispä kerron teille tästä tuoreemmasta tapauksesta. Jokainen voi luettuaan sen tahollaan miettiä mikä on oikein ja mikä väärin.

Vanhemmassa tapauksessa yrittäjä tehtaili konkursseja, toiseen tapaukseen ei sisälly konkurssia, onneksi. Sanon onneksi senkin takia, että jos tässä tapauksessa olisi mukana konkurssi, se olisi tässä uhrin konkurssi. Tapaus on melko tuore, siinä on saatu käräjäoikeuden päätös viime vuoden loppupuolella: viiden vuoden liiketoimintakielto, kaksi ja puoli vuotta ehdotonta vankeutta ja kavalletun summan maksaminen takaisin (noin 250.000 euroa). Juttu ei valitettavasti vielä ole täysin ohi, koska tuomittu luonnollisesti käytti itselleen kuuluvan oikeuden: hän valittaa tuomiosta hovioikeuteen. Tässä tullaankin juuri kritisoimaani kohtaan. Koska kysymys on talousrikoksesta ja hänen omaisuutensa on pääosin takavarikoitu, oikeus ei katsonut tarpeelliseksi vangita tuomittua. Hän saa siis odottaa vapaalla jalalla hovioikeudessa käytävää oikeudenkäyntiä.

Liiketoimintakielto kuitenkin astui voimaan heti. Suomen oikeuslaitoksen ja sen päätösten kunnioittamisen kannalta surullista on se, ettei se näkynyt tämän ihmisen toiminnassa mitenkään. Ainut muutos oli se, että yritys jonka nimissä hän laskuttaa asiakkaitaan vaihtui. Itselleni tämän tapauksen erityisen surulliseksi tekee se, että tässä rikoksen tekijä, yrittäjän luottamuksen pettäjä, on juuri se henkilö, johon yrittäjällä on oikeus toiminnassaan luottaa enemmän kuin kehenkään muuhun - yrityksen kirjanpitäjä. Itse kirjanpitäjänä minulle on kunnia-asia huolehtia asiakkaasta. Aina en pysty varmasti auttamaan niin paljon kuin haluaisin, mutta sellaista tilannetta en voisi kuvitella, että omien taloudellisten tarpeitteni täyttämiseksi tekisin ylimääräisiä laskuja saadakseni asiakkaalta rahaa jota en ole ansainnut.

Petetyn raskas taival

Kun yrittäjä luottaa täydellisesti henkilöön joka sitten pettää tuon luottamuksen täydellisesti, on oikeuteen valmistautuminen, todisteiden kerääminen ja asian itsekseen miettiminen voimia vievää. Sitä ei täysin pysty ymmärtämään kuin se joka sen on kokenut. Kun yrittäjä väkisinkin pysähtyy välillä kysymään itseltään sitä olisiko hänen pitänyt huomata tämä, on tilanteen sivustakin katsominen raskasta. Kun kävin keskusteluja yrittäjän kanssa siitä, ettei hän mitenkään olisi voinut tätä huomata, koska hänellä ei ollut mitään syytä epäillä, lähes tunsin sen tuskan mitä täydellisen luottamuksen pettäminen aiheutti yrittäjälle. Lisäksi tässä tapauksessa myös hänen tyttärensä on mukana yritystoiminnassa ja joutui mukaan tapahtumiin ja oikeustaisteluun. Jokainen jolla on lapsia, ymmärtää sen tunteen, kun tajuaa että omalla toiminnallaan, sillä ettei ole tajunnut mitä tapahtuu, on samalla aiheuttanut omalle tyttärelleen unettomia öitä. Ja että samalla on aiheuttanut harmia myös hyville työntekijöilleen, joille on aina halunnut vain parasta.

Kun yrittäjä luottaa täydellisesti henkilöön joka sitten pettää tuon luottamuksen täydellisesti, on oikeuteen valmistautuminen, todisteiden kerääminen ja asian itsekseen miettiminen voimia vievää. Sitä ei täysin pysty ymmärtämään kuin se joka sen on kokenut. 

Oikeuden päätös - helpotus ja uusi tuska

Kun sitten kaiken näiden itsesyytösten jälkeen saa itsensä kootuksi voidakseen saada oikeutta ja sitä viimein saa, odottaa luonnollisesti, että oikeuden päätös myös toteutuu. Tässä tapauksessa omien valheellisin perustein yrityksen tililtä nostettujen rahojen takaisin saaminen oli toki oikeudenkäynnin tärkeä motiivi. Toisena lähes yhtä tärkeänä yrittäjä koki sen, ettei tämä kirjanpitäjä enää jatkaisi toimintaansa. Tämä siksi, ettei ole uskottavaa ajatella heidän olevan ainut törkeästi ylilaskutettu asiakas. Vankilatuomio, joka sekin tosin langetettiin, ei ollut se kaikkein tärkein. Tärkeää oli saada toiminta loppumaan. Viiden vuoden liiketoimintakielto rahojen palauttamispäätöksen kanssa oli hyvä ja oikeudenmukainen päätös. Mutta. Sitten tulee se iso mutta. Kun tuomiosta valitetaan, sitä saa odottaa vapaalla. Liiketoimintakielto on voimassa heti. Sen valvominen vain on kovin hankalaa, varsinkin jos valvottava on riittävän törkeä. Ja tässä tapauksessa röyhkeyttä tuntuu riittävän. Todisteet häntä vastaan ovat kiistattomat kuten käräjäoikeus totesi eikä hovioikeus muuttane rangaistusta - ainakaan pienemmäksi. Käräjäoikeus antoi syyttäjän vaatimasta kolmen vuoden tuomiosta puolivuotta anteeksi koska syytetty vetosi terveydellisiin syihin. Kuitenkin hän on koko ajan jatkanut normaalisti töiden tekemistä ja jatkaa edelleen.

On vaikeaa ymmärtää, miten on mahdollista, että näin törkeään rikokseen syyllistynyt ihminen voi jatkaa toimintaa kuin ei mitään olisi tapahtunut. Osoittaa käsittämätöntä röyhkeyttä että samalla kun rikkoo liiketoimintakieltoa, haukkuu syytöntä osapuolta uskomattomin tavoin. Ja että voi samalla valehdella olevansa täysin syytön ja vääryyttä kärsinyt. Tuomittu luonnehti oikeuden täysin oikeudenmukaista tuomiota oikeusmurhaksi. Jos lähdetään käyttämään "vastaavia" sanoja, voidaan hänen rikostaan kuvata sanalla "ryöstömurha" - asiakkaansa rahoja hän on ryöstänyt ja luottamuksen murhannut. Teollaan hän on vaikeuttanut monen varsinkin paikallisen hyvin toimivan tilitoimiston arkea kylvämällä epäluottamusta yrittäjien mieliin tilitoimistoja kohtaan. Oikeuden päätöksen tultua julkisuuteen, oli jopa huolehdittava talousrikollisen nimen tuomisesta julkisuuteen, jotta muut tilitoimistot alueella vapautuivat yhteisön epäilyistä. Asiakkaana olleen yrittäjän oli teon jälkeen enemmän kuin vaikeaa luottaa kirjanpitäjään. Onneksi tunsimme jo aikaisemmin ja sain toimia ns. saattohoitajana tämän kriisin yli niin että hän voi jatkaa kunnollisen ja luotettavan tilitoimiston kanssa eteenpäin.

On vaikeaa ymmärtää, miten on mahdollista, että näin törkeään rikokseen syyllistynyt ihminen voi jatkaa toimintaa kuin ei mitään olisi tapahtunut. 

Törkeää valehtelua ja liiketoimintakiellosta piittaamattomuutta

Ensimmäisen mainitsemani tapauksen liiketoimintakiellon saanut henkilö on luultavasti nyt jo lopettanut konkurssien tehtailun koska mitä luultavammin mukaan höynäytettävät ihmiset ovat loppuneet. Mutta mitä tekee jälkimmäinen liiketoimintakiellon saanut kirjanpitäjä? Hän pyörittää tilitoimistoa miehensä yrityksen nimissä. Miehen jolla ei ole mitään taloushallinnon koulutusta tai osaamista. Hän on onnistunut manipuloimaan riittävän monta yritystä pysymään asiakkaanaan, jotta voi jatkaa. Hänet on käräjäoikeus tuominnut selkeiden ja kiistattomien todisteiden valossa asiakkaansa pankkitililtä nostettujen liian isojen laskujen muodossa tehdystä kavalluksesta. Summa on huomattava, suoraan sanottuna törkeän suuri. Ja hän kertoo koko ajan itse valheita henkilöstä, jonka luottamuksen hän törkeästi toimien petti. Hän kehtaa valehdella ja panetella uhriaan, kuvitellen sen vievän pois sen kaiken pahan jonka hän on tehnyt. Hän menetti taloushallinnon alalla arvostetun KLT -nimikkeen, koska sai luotettavien todisteiden perusteella tuomion. Tuomion jonka ehdoton vankeusrangaistus ja korvausvaatimus tullaan panemaan täytäntöön Hovioikeuden tuomion jälkeen. Todisteet ovat kiistattomat. Lehdet ovat uutisoineet tapauksesta. Valitettavasti todisteita ei voida näyttää kaikille, vain tuomio on julkinen. Jos todisteet voisi näyttää, jäljellä olevat asiakkaatkin tajuaisivat olevansa tekemisissä sellaisen henkilön kanssa, jolle yrittäjän ei todellakaan ole turvallista luottaa yrityksensä asioita hoidettavaksi.

Miten vähän yrittäjät välittävät oman kirjanpitäjänsä luonteesta ja toiminnasta?

Me taloushallinnon ammattilaiset olemme usein puhuneet siitä miten paljon yrittäjät kestävät kirjanpitäjältään mokailuja, ammattitaidottomuutta ja laiminlyöntejä tai jopa välinpitämättömyyttä ennen kuin he etsivät paremmin heille sopivan tilitoimiston. Sitä jaksan taas kerran ihmetellä, miten joku yrittäjä voi luottaa kirjanpitäjään, joka todistetusti on vienyt asiakkaaltaan perusteettomalla laskutuksella lähes 250.000 euroa, ehkä enemmänkin. Miten yrittäjä luottaa kirjanpitäjään joka puhuu törkeyksiä ihmisestä, joka tiedetään ja yleisesti tunnustetaan vastuulliseksi ihmiseksi ja yrittäjäksi. Miksi joku yrittäjä käyttää kirjanpitäjää joka on saanut liiketoimintakiellon asiakkaansa törkeästä huijaamisesta? Eivätkö he pelkää miten viranomaiset suhtautuvat jatkossa heidän kirjanpitoihinsa, kun tiedossa on kirjanpitäjän rikollinen toiminta ja he siitä piittaamatta jatkavat asiakkaina. Mistä se kertoo? Eikö sellaisen yrittäjän yritystoiminnassa muutoin ole riittävästi jännitystä, kun pitää valita luottohenkilöksi ihminen joka todistetusti on sen luottamuksen toisen yrittäjän kohdalla törkeästi pettänyt? Sotkuja kun tämän kirjanpitäjän jäljiltä löytyy muidenkin asiakkaiden laskutuksista. Yrittäjät vakuuttavat itsensä monesti huonosti, koska ajattelun malli on "ei minulle mitään satu" Onko nyt tämän kirjanpitäjän asiakkaana pysyvillä yrittäjillä se luulo, että muilta on ottanut, mutta ei hän minulle sellaista tee. Uskomattoman hyväuskoista. Varsinkin osakeyhtiössä johdon velvollisuus on toimia yhtiön parhaaksi, näin nyt eivät valitettavasti tee ne yrittäjät, jotka ottavat riskin ja jatkavat hänen asiakkainaan. En onneksi tunne yhtään näistä yrityksistä

Lopuksi

Yhteenvetona voin todeta, että oikeuslaitos toimii talousrikoksissa kohtuullisen hyvin, valvonta valitettavasti kärsii resurssien puutteesta. Tämän tyyppisten oikeuden päätöksistä viis veisaaville henkilöille se ikävä kyllä tuo mahdollisuuden rikkoa oikeuden määräämää liiketoimintakieltoa. Surullista on, että löytyy yrityksiä jotka menevät siihen halpaan ja jatkavat asiakkaina. Asiakkaat kun voisivat huolehtia liiketoimintakiellon toteutumisesta ja samalla ajatella oman yrityksensä etua. Vielä surullisempaa on, että ihmiset kuuntelevat ja osin tuntuvan uskovan, kun tämä pitävien todisteiden avulla tuomion saanut ihminen levittää valheita yrittäjästä joka on hänen törkeän rikoksensa uhri. Koska tässä tapauksessa tämä pahojen puheiden kohde on fiksu ihminen eikä halua lähteä julkisesti kertomaan totuuksia, hänen pitää vaan odottaa hovioikeuden päätöstä, jotta kaikki saavat tietää totuuden tämän rikoksen tekijän puuhista ja valheista. Poliisi hoitaa nämä valheet aikanaan, mutta itse voin vaan miettiä miten heikko oikeusturva talousrikoksen uhrilla voikaan olla käräjäoikeuden selkeästä tuomiosta huolimatta. Se on surullista.

Riikka