Täytettä tilitoimistojen tietoreppuun

Verkkokurssi tilitoimistojen arkeen

Tilitoimistojen asiantuntijoiden aikaa ovat viime vuosina vieneet sekä Suomen omat että ulkopuolelta EU:n kautta tulleet monet lakimuutokset ja uudet vaatimukset, jotka ovat vieneet monen taloushallinnon osaajan jaksamisen rajalle.

Asiakas on tärkeä ja omakin vastuu kiinnostaa

Olet varmasti jo ehtinyt kaivata sitä aikaa, jolloin sait keskittyä vain asiakkaan auttamiseen,
hänen asioidensa hoitamiseen oman sisällöllisen osaamisesi kanssa.

Tuntuuko sinusta, että et vieläkään ole täysin varma ovatko kaikki asiat kunnossa? Asiakkaitakin pitäisi ohjata ja oman toimiston asioita varmistaa.  

Onko sinulle selvää mikä on tilitoimiston vastuu tässä kaikessa?

Tämä on erilainen verkkokurssi tilitoimiston asiantuntijoille

Olen julkaissut uudenlaisten verkkokurssin, josta löydät apua näihin asioihin. Minulla on runsaasti kokemusta, jonka olen saanut sekä kollegoiden että yritysten kanssa keskustellessani. Minua on aina kiinnostanut tilitoimistojen vastuut ja monet puhtaasti menetelmiin liittyvät muutokset ja käytännöt. Tiedän mitä on työskennellä tilitoimistossa ja tällä kurssilla sovellan osaamistani tilitoimistojen arjen helpottamiseksi.

Olenkin rakentanut juuri tilitoimistoille suunnatun verkkokurssin, sen kehittämisessä olen käyttänyt kaiken minulla olevan tiedon ja kokemuksen juuri näistä asioista. Kurssilla käsittelen kahdeksan eri aihetta, yhteensä puhetta kurssi sisältää yli 28 tuntia.

Kurssin luentojen lisäksi saat materiaalia käytännön työtäsi helpottamaan

Parhaan hyödyn saamiseksi, olen tehnyt aiheisiin materiaalia, jota kurssilaiset saavat itselleen. Aineistossa on tiedotteita, lomakkeita ja seurantaa helpottavia dokumentteja.

Toki näitä varmasti jo monella onkin, mutta nämä dokumentit ovat sellaisia, että ne tulee päivittää säännöllisesti, joten miksi
et ottaisi näistä apua päivitykseen?

Interaktiivinen verkkokurssi

Kurssialustalla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Alustalla voivat myös osallistujat kommentoida muiden kysymyksiä. Kurssi herättää uusia ajatuksia siitä, miten asioita voi hoitaa tilitoimiston riskit huomioon ottaen ja antaa varmuutta toimintaan. Miten hoitaa asiat varmasti ja mahdollisimman tehokkaasti, jottei niihin menisi turhaa aikaa.

Asiantuntijalta asiantuntijoille - tilitoimiston näkökulmasta

Rehellisesti voin sanoa, että tämä on ainutlaatuinen kurssi, joka on tehty täysin tilitoimiston kannalta. Eri osien aiheet kurssilla: Rahanpesulaki, Dokumentointi, Tietosuoja, Tilaajavastuulaki, Sopimukset, Kirjanpitäjän vastuu, EU:n "Whistleblower" -Direktiivi ja Koronatukien kirjanpitokäsittely (tämä osio sisältää myös tietoa Kustannustuki 3:sta)

Kaikki aiheet käsitellään tilitoimistonäkökulmasta.

Tiedän mitä on työskennellä tilitoimistossa ja tällä kurssilla sovellan osaamistani tilitoimistojen arjen helpottamiseksi

Osa 1. Rahanpesulaki 

Tämä laki toi tilitoimistoille paljon uusia velvoitteita.
Se vaikuttaa koko asiakassuhteeseen, sen alkuun, hoitamiseen ja päättymiseen. Koko asiakassuhteen elinkaareen.

Tilitoimistolla on suuri vastuu asiassa ja mainehaitta voi olla merkittävä, jos jokin asia ei ole hoidettu kuten pitäisi. Seuraukset voivat olla myös taloudellisia.

Milloin tunnistat asiakkaan, milloin todennat henkilöllisyyden. Miten laadit riskianalyysin.
Kurssilla käymme läpi, miten voit luoda järjestelmällisen seurannan ja huolehdit samalla omasta riskienhallinnastasi asiassa.

Kurssilaisille on myös tarjous Doks-ohjelmistosta, jota voi hyödyntää kurssilta saamallaan koodilla.

Osa 2. Dokumentointi 

Dokumentointi voi tuottaa monelle henkistä tuskaa.
Sen avuksi on saatavissa monenlaisia sovelluksia, mutta monet niistä ovat melko hintavia. Jos tilitoimistosi on pienehkö, ohjelmisto voi tuntua suhteessa isolta kustannukselta. Kurssilla käymme läpi edullisia tapoja hoitaa dokumentointia ja seurantaa.

Dokumentoinnin merkitys voi nousta arvoon arvaamattomaan silloin kun jotain sattuu.
Kukaan ei muista vanhoja asioita, eikä niillä muistettuna ole todistusarvoa dokumentoituun verrattuna. Se joka on dokumentoinut kunnolla, on aina vahvoilla, kun vanhoista asioista ollaan eri mieltä.

Selkeällä dokumentoinnilla voit säästää merkittäviä summia. Saat vinkkejä siihen, miten hoitaa tietyt dokumentoinnin vaatimukset ikään kuin varsinaisen työsi sivutyönä, ilman kalliita ratkaisuja. 

Osa 3. Tietosuoja

Tietosuoja ja sen vaatimukset herättävät yhä kysymyksiä. GDPR työllisti tilitoimistoja kohtuuttomasti ja se tekee sitä edelleen. Miten asioita tulisi hoitaa, mikä olisi paras tapa huolehtia asiakkaiden neuvonnasta ja tilitoimiston vastuusta. Tarkastukset ovat alkaneet Suomessakin ja joitakin sakkojakin on jo määrätty.

Tilitoimistolle sakkoja suurempi merkitys voi olla sillä imagohaitalla, jos jokin asia ei ole hoidettu kuten pitäisi. Kurssilta saat päivitettyjä kirjepohjia, lomakkeita ja välineitä seurantaan. Kerron myös vinkkejä toimintaan ja niitä pieniä yksityiskohtia, jotka voivat helpottaa elämääsi. Käyn läpi GDPR:n lisäksi myös muita tietosuojaan vaikuttavia asioita ja yksityiskohtia sekä Tietosuojavaltuutetun antamia päätöksiä. 

Osa 4. Tilaajavastuulaki tilitoimistossa 

Tilaajavastuu unohtuu helposti, koska yhdistämme sen alitajuisesti rakentamistoimintaan. Sen lisäksi että tilitoimiston on hyvä hallita tilaajavastuulaki neuvoakseen asiakkaita, sen tulee tunnistaa ne tilanteet, joissa laki koskee tilitoimiston omaa toimintaa.

Tilitoimisto on aina kuitenkin vähintään moraalisesti vastuussa niistä tilanteista, joissa sen asiakkaan tulisi hankkia tilaajavastuun vaatimat raporit tilitoimistosta.
Tilaajavastuulain noudattamatta jättämisellä on merkittävät taloudelliset seuraukset, jotka asiakas todennäköisesti laskuttaa tilitoimistolta silloin kun dokumentit puuttuvat
tilitoimiston tekemästä työstä. Kurssilla opit miten ja missä vaiheessa tilaajavastuu koskee tilitoimistoa ja miten tilitoimiston tulisi tarvittaessa ohjata asiakasta hänen toiminnassaan. 

Osa 5. Sopimukset tilitoimistossa

Tilitoimistossa sopimuksia on monenlaisia, sopia tulee asiakkaan kanssa, vuokranantajan kanssa, työntekijöiden kanssa, eri ohjelmistojen ja vastaavien kanssa.

Ohjelmistosopimuksia on monenlaisia; kuka omistaa lisenssin, ketä laskutetaan... Toimeksiantosopimuksissa tulee ottaa huomioon koko asiakassuhteen elinkaari.

Työntekijän kanssa on sovittava paljon muutakin kuin työsopimuksesta.Kurssilla käydään läpi mitä erilaisia sopimuksia tilitoimistolla tulisi olla. Kun sopimuksesi ovat kunnossa, voit välttyä monelta ikävältä seuraukselta ja jopa isoilta taloudellisilta vaikutuksilta. 

Osa 6. Kirjanpitäjän ja tilitoimiston vastuu

 Vastuu pelottaa ja kiinnostaa yhä enemmän. Laki itsessään ei näissä asioissa ole muuttunut, mutta sen tulkinta on. Osin tilitoimistoala on sellaisten asioiden edessä, ettei niiden ymmärtämiseen aina riitä arkijärki. Se paras ja mukavinkin asiakas voi muuttua, kun puhutaan isoista summista ja hänen asianajajansa kertoo, miten tilitoimistosta tehdään maksaja asiassa. 

Kurssilla käymme läpi näitä asioita käytännönläheisesti. Kurssin jälkeen osaat ajatella
asioita kuten niitä ajatellaan silloin muiden taholta, kun jokin menee pieleen.
Tämä viimeisessä osiossa käydään läpi käytännön työtä ja siihen liittyviä riskejä.

 Samalla vedämme yhteen edellisten viikkojen aiheita sen kannalta, miten ne vaikuttavat tilitoimiston ja kirjanpitäjän vastuuseen. 


Osa 7. EU:n "Whistleblower" -Direktiivi 

EU:n ns. Whistleblower - Direktiivi, jonka perusteella myös Suomessa laaditaan tämän vuoden loppuun mennessä laki. Hallitus ei ole vielä esitystään antanut, joten 100%:n varmuudella emme voi tietää tuleeko se olemaan Direktiivin kanssa yksi yhteen.

Säännös kuitenkin määrittelee että jäsenvaltiot saavat tehdä tiukennuksia, mutta eivät helpotuksia, joten tähän asti olevan tiedon mukaan voidaan jo päätellä säännöstöä.

Valitettavasti näyttää siltä että se tulisi koskemaan kaiken kokoisia tilitoimistoja. Tähän alalla yritetään nyt ahkerasti saada jotain järkeä, mutta ennen hallituksen esitystä ei vielä kovin paljon ole tehtävissä.

Tämän videon tarkoituksena on auttaa tilitoimistoja valmistautumaan asiaan - edes henkisesti...


Osa 8. Koronatuet taloushallinnossa 

Tällä videolla käydään läpi koronatukia, niiden kirjanpidon käsittelyä yleisesti sekä jaksotuksen tärkeyttä ja merkitystä. Mitä tietoja ja "papereita" tilitoimisto tarvitsee voidakseen hoitaa koronatukia saaneen asiakkaansa kirjanpidon oikein? Mikä merkitys on jaksotuksilla ja niiden vaikutus omaan pääomaan, missä piilevät riskin paikat kirjanpidossa. 

Kertaan tukien periaatteet ja vaikutukset toisiinsa sekä käyn läpi Kustannustuki 3:n määritykset ja vaikutukset

Koulutuksen sisältö ja hinta:

Koulutuksen aiheista on monesta useampia videoita, koko kurssin kesto reilut 28 tuntia, toiset osat ovat pidempiä kuin toiset. Pidemmät osat on jaettu useampiin videoihin katselun jaksottamisen helpottamiseksi 

Sen lisäksi koulutukseen sisältyy esitysmateriaali jokaisesta osiosta sekä aiheeseen liittyvää kirjallista muuta materiaalia.


Yksittäisen osan arvo on jo enemmän kuin koko kurssin hinta, mutta yhtenä motiivinani tämän kurssin tekemisessä on auttaa tilitoimistossa työskenteleviä näissä asioissa. Koko kurssin hinta on 400 +alv 

Sisältö jokaisessa aihepiirissä:

-yhteensä siis reilut 28 tuntia koulutusta
-asiakirja- ja tiedotepohjia 
-oikeuden tai viranomaisen päätöksiä/käytäntöjä jos aiheesta on sellaisia 
-voit kysyä kysymyksiä ja vastaan niihin kurssialustalla, osallistujat voivat myös keskustella alustalla keskenään 

Kurssille pääset mukaan vaikka heti

Yhteishinta koko kurssille 400 eur + alv

Kurssi on katsottavissa kesäkuun loppuun asti ja sen voit ostaa tästä